Εγκατάσταση του “Avax Paladin” στην ξενοδοχειακή μονάδα Κυανή Beach Resort και Kalyves Beach.

posted in: Paladin, Νεα | 0

Avax Paladin 100% Επιτυχής ήταν η εγκατάσταση του προγράμματος διαχείρισης προσωπικού “Paladin” με ενσωματωμένη χρήση ρολογιού παρουσίας (RFID Cards) στο Κυανή Beach Resort καθώς και Kalyves Beach. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εδραίωση του προγράμματος στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Απόκτηση πιστοποίησης Aruba Certified Switching Associate.

Επιτυχής απόκτηση της πιστοποίησης ACSA (Aruba Certified Switching Assosiate) από τεχνικό της εταιρίας μας. Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας καλύπτοντας την αυξανόμενη απαίτηση της αγοράς για υποστήριξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων στον τομέα των δικτυακών εγκαταστάσεων.