2.13.2
 • Νέες δυνατότητες προβολής αδειών στα προφίλ εργαζομένων και προεπισκοπήσεις τμημάτων
 • Διόρθωση της λανθασμένης αλλαγής του νούμερου στην επεξεργασία προγράμματος σε άγνωστο χαρακτήρα(autocomplete)
 • Σημαντικές διορθώσεις στις εξαγωγές pdf
 • Διορθώσεις στον πυρήνα
2.13.1
 • Σημαντικές διορθώσεις στις εμφανίσεις αδειών – ρεπό στην αρχική οθόνη
 • Διορθώσεις στα βραδινά Cron jobs
 • Δυνατότητα αλλαγής ημ/νίας προβολής της αρχικής οθόνης
 • Bugfixes
2.13.0.1 Διορθώσεις σε κάποιες συναρτήσεις καταμετρήσεων
2.13.0.0
 • Βελτίωση λειτουργίας ρολογιού παρουσίας.
 • Επανασχεδιασμός αρχικής σελίδας ώστε να εμφανίζει πολύ περισσότερες άμεσες πληροφορίες ανά τμήμα, και να είναι πιο φιλικό με συσκευές Tablet, smartphone.
 • Βελτίωση ταχύτητας που χρειαζόταν για να συγκεντρώσει πληροφορίες για την πρώτη σας σύνδεση.
 • Βελτίωση εμφάνισης αποκλίσεων στα προγράμματα με ρολόι παρουσίας(Import from V3).
 • Δυνατότητα προβολής όλου του ιστορικού τμημάτων που ένας χρήστης υπήρξε.
 • Διορθώσεις στις εκτυπώσεις ώστε να εμφανίζονται τα ημερομίσθια.
 • Διόρθωση στον αλγόριθμο καταμέτρησης ωρών ώστε να εξάγει σωστά αποτελέσματα όταν υπήρχε 24ωρη βάρδια.
 • Δυνατότητα δημιουργίας και προσθήκης Custom Gadget στην σελίδα πρώτης σύνδεσης ξεχωριστά ανά χρήστη.
 • Διορθώσεις στον αλγόριθμο που διαχειριζόταν τα Custom Reports.
 • Αντικατάσταση του προβληματικού κώδικα καταμέτρησης συνολικών ωρών της ημέρας που εμφανιζόταν στην αρχική με έναν πολύ πιο αποδοτικό και πλήρες λειτουργικό αλγόριθμο από το Paladin Version 3.
 • Διάφορες βελτιώσεις στα Cron jobs του προγράμματος και προσθήκη δυνατότητας αυτόματης επιδιόρθωσης τους σε περίπτωση αλλοίωσης κάποιας ρύθμισης κατά την διάρκεια αναβάθμισης του Paladin.(Import from V3).
 • Ενεργοποίηση δυνατότητας υποβολής προτάσεων / παραπόνων και προβολή roadmap για οποιαδήποτε έκδοση του Paladin σε μια ειδική πλατφόρμα. Για πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα συμβουλευτείτε τις οδηγίες που σας δίνει το Paladin αν πατήσετε κάτω στο κείμενο που δείχνει την έκδοση του.
 • Πολλές γενικές διορθώσεις στον πυρήνα και στο θέμα του Paladin που παρατηρήθηκαν και σημειώθηκαν ως επείγον κατά την ανακατασκευή του για την έκδοση 3.
2.12.1.0
 • Βελτίωση λειτουργίας SmartComplete. Πατόντας Tab για να μεταβείτε στο επόμενο κουτάκι, αυτόματα προ-συμπληρώνει το πεδίο με την προηγούμενη τιμή. Καθαρίζει με το Backspace.
 • Διάφορες βελτιώσεις
2.12.0.0
 • Διόρθωση προβλημάτων καταμέτρησης νυχτερινών,αργιών,αδειών στις ημέρες 17 έως 24(Δεν επηρέαζε την τελική μέτρηση)
 • Διόρθωση λανθασμένης συντόμευσης συντονιστών εκτύπωσης χωρίς – με συγκεντρωτικά
2.11.1.1
 • Σημαντική διόρθωση στον πυρήνα του Paladin στους κανόνες.
2.11.1.0
 • Επιδιόρθωση ενός σημαντικού προβλήματος στα Cron Jobs
 • Επιδιόρθωση ενός σημαντικού προβλήματος που απέτρεπε την σωστή εμφάνιση ιστορικού προγραμμάτων
 • Προσθήκη συνόλων στην προεπισκόπηση συγκεντρωτικών προγράμματος
2.11.0.0
 • Βελτίωση ταχύτητας με την χρήση ενός νέου συστήματος Cache Handler
 • Εισαγωγή κανόνων επεξεργασίας στο πρόγραμμα. Προς το παρών για την προσθήκη κανόνα επεξεργασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας έως την επόμενη έκδοση που θα περιέχει περιβάλλον διαχείρισης τους.
 • Βελτίωση του Garbage Cleaner για την μείωση μεγέθους της βάσης.
2.10.0.6
 • Διόρθωση ενός σημαντικού Bug κατά τον αυτόματο συγχρονισμό με ρολόι παρουσίας.
Η αναβάθμιση αυτή εφαρμόστηκε μόνο στις άδειες που έχουν ρολόι παρουσίας.
2.10.0.5 2018-09-22 21:59:46 Διόρθωση : Ο αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού πλέον συγχρονίζει τα δεδομένα δύο ημερών πριν ώστε να πιάνει και τα νυχτερινά.
Αλλαγή : Αλλαγή σελίδας Version.
Διορθώσεις στον πυρήνα στα Reports.
2.10.0.4 2018-09-22 21:59:46 Bugfix: Σημαντική διόρθωση σε ευπάθεια στα Custom Reports όταν υπάρχει κώδικας PHP.
2.10 2018-09-06 00:02:13 -Νέα βαθμίδα χρηστών Operators. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέρη του προγράμματος, χωρίς περιορισμούς και δεν φαίνονται στα τμήματα ή στα συγκεντρωτικά. -Report Manager: Ενσωμάτωση των Report στο Paladin. Η διαχείριση τους γίνεται από τις ρυθμίσεις-αναφορές μόνο από τους Operator. -Εμφάνιση συγκεντρωτικών κάθε ημέρα κατά την πρώτη σύνδεση ενός διαχειριστή-Operator. -Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού παρουσίας κάθε βράδυ για τον άμεσο εντοπισμό διαφορών. -Βελτίωση framework για Avax Clock-Atermon Clock. -Δυνατότητα επιλογής ημερών κατά την αντιγραφή ενός προγράμματος. -Επανασχεδιασμός των ασύγχρονων Function για την βελτίωση ασφάλειας. -Πολλές διορθώσεις στον πυρήνα του προγράμματος.
2.9.0.1 2018-08-16 09:04:39 Διόρθωση σημαντικών ευπαθειών του πυρήνα κατά την αποθήκευση του προγράμματος
2.9 rc2 2018-08-07 23:07:53 Διόρθωση στο Template ώστε να είναι πιο φιλικό με φορητές συσκευές. Διόρθωση στον πυρήνα ώστε να χρησιμοποιεί υπερβολικά λιγότερη μνήμη κατά την αποθήκευση προγραμμάτων. Δυνατότητα ρύθμισης του προγράμματος σε εμφάνιση ανά εβδομάδα και η εβδομάδα αυτή να είναι από Δευτέρα έως Κυριακή. Δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένης φόρμας για εξαγωγή pdf προς ΣΕΠΕ. Bugfixes.
2.8.1.2 2018-07-04 00:01:21 Διόρθωση προβλήματος εισαγωγής κωδικού μισθοδοσίας κατά την δημιουργία χρήστη. Δυνατότητα χρήσης ΑΦΜ(με έλεγχο εγκυρώτητας) αντί για κωδικό μισθοδοσίας εμπορικού. Διόρθωση ευπαθιών του πυρήνα.
2.8.1.1 2018-06-26 10:44:32 Διόρθωση σημαντικού προβλήματος στο SmartCorrect – Λανθασμένος εντοπισμός της -(παύλας) σαν χαρακτήρα και προσπάθεια μετατροπής της σε γράμμα και γενικά όλων των ειδικών χαρακτήρων όταν υπήρχαν συγκεκριμένα adBlock Plugins στον Chrome
2.8 2018-06-20 22:42:22 Επιδιόρθωση : Οι σημειώσεις προγραμμάτων πλέον αφαιρούν αυτόματα τα παραπάνω κενά και επιδιορθώνουν αυτόματα το κέιμενο αν δεν ακολουθεί ορισμένους κανόνες. Η επιδιόρθωση αυτή ισχύει για νέα προγράμματα και όχι για παλιά(πρέπει να σβηστεί το κείμενο, και να ξαναφταφτεί χωρίς copy paste). Επιδιόρθωση : Διορθώθηκε ευπάθια που δεν εμφάνιζε τους απενεργοποιημένους χρήστες ενώ υπήρχαν σε πρόγραμμα στους συντονιστές. Επιδιόρθωση : Αφαιρέθηκε το Captcha στην σύνδεση όταν είναι εκτός τοπικού δικτύου, και ενεργοποιήθηκε στην περίπτωση που υπάρξουν δύο ή παραπάνω αποτυχημένες συνδέσεις. Επιδιόρθωση : Διορθώθηκε ο Mail Handler που κάτω από ορισμένες συνθήκες έστελνε συνεχόμενα το ίδιο email. Επιδιόρθωση : Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που κατά την σύνδεση απαιτούσε Captcha ενώ δεν εμφανιζόταν. Επιδιόρθωση : Διορθώθηκε στην επεξεργασία προγράμματος ο άμεσος χαρακτηρισμός λανθασμένης ή σωστής συντομογραφίας που δυσλειτουργούσε κάτω από ορισμένες συνθήκες. Προσθήκη : Νέο σύστημα ελέγχου και αυτόματης διόρθωσης στα προγράμματα. Μετατρέπει αυτόματα τους αγγλικούς χαρακτήρες(πεζούς και κεφαλαίους) σε Ελληνικά κεφαλαία, εντοπίζει αν πρόκειται να εισαχθεί ώρα και αυτόματα συμπληρώνει τα : – ώστε να είναι πολύ εύκολη η δημιουργία του προγράμματος εργασίας. Μπορεί να απενεργοποιηθεί από την επεξεργασία προγράμματος κάνοντας κλικ στο SmartComplete-correct. Προσθήκη : Νέο σύστημα ελέγχου πρόσβασης και διαχείρισης ενεργού session. Προσθήκη : Όταν εκτελείτε κάτι ασύγχρονα σας εμφανίζει πάνω μια μπάρα πρόοδου για να γνωρίζεται αν εκτελείτε η διαδικασία ή έχει εμφανίσει πρόβλημα. Προσθήκη : Ενημέρωση στην αρχική σελίδα αν κάποιο πρόγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την σωστή λειτουργία του Paladin. Βελτίωση : Αλγόριθμος ταυτοποίησης χρηστών και επιλογής τμήματος. Βελτίωση : Επανασχεδιασμός τρόπου προσθήκης εργαζομένων σε τμήμα. Βελτίωση : TinyMCU – Απαγόρευση χρήσης p και εναλλαγή τους με br tags. Βελτίωση : Εμφάνιση ονόματος άδειας χρήσης στο heading της σελίδας που βοηθάει πελάτες με πολλαπλές άδειες Paladin. Βελτίωση : Αφαίρεση πολλών διπλών query και συγχώνευση πολλών σε ένα για βελτίωση επίδοσης. Βελτίωση : Το Session πλέον είναι σε Bytes οπότε επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών τμήματος και ομάδας χρήστης οπότε αφαιρέθηκαν 2 query που εκτελούνταν συνέχεια. Βελτίωση : Επανασχεδιασμός του μενού ώστε οι πιο χρήσιμες λειτουργίες να είναι διαθέσιμες σε όλο το πρόγραμμα και όχι στην αρχική σελίδα. Βελτίωση : Πλέον μπορεί να δημιουργηθεί χρήστης χωρίς κωδικό μισθοδοσίας. Αν το πεδίο αυτό αφεθεί κενό δεν θα εμφανίζεται στα τμήματα, αλλά θα μπορεί κανονικά να κάνει διαχείριση(Αν αυτός είναι ο ρόλος του). Αν όμως έχει τιμή, θα ελεγχθεί για διπλότυπη εισαγωγή και έπειτα θα εισαχθεί στο σύστημα σαν κανονικός εργαζόμενος. Βελτίωση : Αλλαγή του τρόπου αποθήκευσης συντομογραφιών προγράμματος ώστε να αποφευχθεί ένα μελλοντικό πρόβλημα. Βελτίωση : Πολλές αλλαγές στον πυρήνα του προγράμματος που διορθώνουν πολλές ευπάθειες του συστήματος. Βελτίωση : Περισσότερα Wallpaper στο Login Screen.
2.7.1.2 2018-05-28 21:28:07
2.7.1.1 2018-04-26 00:43:51 Δυνατότητα καταμέτρησης Υπερεργασίας και Υπερωρίας στους εργαζομένους(Επιλογή 5ήμερης εργασίας ή 6ήμερης σύμφωνα με τον νόμο από τις ρυθμίσεις – προγράμματα) Δυνατότητα απόκρυψης ευαίσθητων στοιχείων όταν εντοπιστεί πρόσβαση από μη τοπικό δίκτυο. Η απενεργοποίηση του είναι εφικτή μόνο από την Avax. Βελτίωση Query για επιλογή χρηστών στην επεξεργασία προγράμματος. Βελτίωση εμφάνισης και επιλογής των require για την εμφάνιση / επεξεργασία προγράμματος για βέλτιστη ταχύτητα. Δυνατότητα προσθήκης σχολίου για κάθε εργαζόμενο ανά μήνα. Δυνατότητα προσθήκης μέχρι και δύο Custom πεδίων στην επεξεργασία προγράμματος. Η προσθήκη αυτή προσωρινά γίνεται μόνο από την Avax. Χρήση κωδικοποίησης AES256bit για κρυπτογράφηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Βελτιστοποιήσεις στον πυρήνα ώστε να αξιοποιεί κάθε core/thread του επεξεργαστή του Server για περισσότερη ταχύτητα και την καταλληλότερη κατανομή πόρων στους συνδεδεμένους χρήστες.
2.7 2018-03-28 00:20:02 Δυνατότητα προβολής προγράμματος ανά εβδομάδα Δυνατότητα προσθήκης σχολίων στο πρόγραμμα ανά ημέρα Αντικατάσταση Sql query για επιλογή εργαζομένων στην επεξεργασία προγράμματος με το Beta
2.6 2018-03-19 10:51:39 Βελτίωση λειτουργίας λίστας Ποιοι εργάζονται τώρα Βελτίωση βιβλίου αδειών Βελτίωση οργάνωσης ρυθμίσεων προγράμματος Προσθήκη επιλογών διασύνδεσης του Paladin με άλλα Paladin που διαχειρίζονται άλλη εταιρία, ρολόι παρουσίας, και εμπορικό πρόγραμμα μισθοδοσίας Προσθήκη επιλογών εξαγωγής προγραμμάτων σε pdf, μορφή κατάλληλη για αποστολή στο ΣΕΠΕ, και σε csv μορφή κατάλληλη για εισαγωγή δεδομένων σε προγράμματα μισθοδοσίας Κατάργηση δυνατοτήτων όπως SMS notifications, Tier notifications, και Guest login Επανα-προγραμματισμός ειδοποιήσεων με νέο σύστημα, και ένταξη τους στο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου AutoSystem για την διαχείρηση του Δυνατότητα χρήσης SMTP Server της Avax αν ο πελάτης έχει ενεργό συμβόλαιο συντήρησης, ή επιλογή αποστολής ειδοποιήσεων με χρήση smtp server του πελάτη Δυνατότητα προβολής στατιστκών άδειας χρήσης και συμβολαίου συντήρησης στις ρυθμίσεις – Άδεια χρήσης
2.5.0.1 2018-03-08 08:53:16 Διόρθωση προβλημάτων στην αντιγραφή προγράμματος
2.5 2018-03-04 22:38:00 Νέο – Σύστημα ειδοποίησης χρήστη όταν ένα πρόγραμμα είναι ήδη ανοιχτό προς επεεργασία από άλλον χρήστη Νέο – Βιβλίο αδειών(δοκιμαστική λειτουργία – θα βελτιωθεί σε επόμενες εκδόσεις) Αναδιαμόρφωση λίστας “Τώρα δουλεύουν”. Περιλαμβάνει δύο διαφορετικές εμφανίσεις, μία με τα Avatar, και μία με την κλασσική λίστα. Η αλλαγή γίνεται με ένα κουμπί στο header, και η αλλαγή επηρεάζει μόνο τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος στο ACP Βελτίωση αλγορίθμου αναζήτησης Αλλαγές στην αρχική οθόνη σε ότι αφορά τα tables
2.4rc1 2018-03-01 00:11:51 Επιδιόρθωση ευπάθειας στο AutoSystem Επιδιόρθωση προβλημάτων επεξεργασίας εργαζομένων
2.3.1 2018-02-28 00:05:29 Επιδιορθώσεις τύπου μεταβλητών στους πίνακες του προγράμματος Επιδιόρθωση της καταμέτρησης ωρών στην αρχική(Ορισμένες μέρες εμφάνιζε 0 ώρες και 12 λεπτά) Βελτίωση λειτουργίας του διπλού προγράμματος Υπολογισμός λίστας “Ποιοί δουλεύουν” και στο διπλό και στο κανονικό, και εμφανίζει διαφορές αν αυτές υπάρχουν
2.3.0.3 2018-02-14 00:54:49 Βελτίωση αλγορίθμου υπολογισμού στατιστικών/αδειών και ρεπό
2.3.0.2 2018-02-13 00:24:40 Επιδιόρθωση στα Cron jobs Και βελτίωση στατιστικών σε περίπτωση χρήσης υπολογισμού χρόνου με την μέθοδο 5Mininterval
2.3.0.1 2018-02-12 11:07:44 Αλλαγή στο Login – Απομάκρυνση Wallpapers από τοπικό Server για μείωση χρήσης CPU και πόρων δικτύου, και μεταφορά τους σε cloud site της Avax.
2.3 2018-02-12 10:25:51 Αναπροσαρμογή Login Screen(Random form name για παρεμπόδιση εντοπισμού φόρμας σύνδεσης από αυτοματοποιημένα συστήματα – τυχαία επιλογή Wallpaper) Αναπροσαρμογή συστήματος εντοπισμού VPN ή external access Αναπροσαρμογή της αρχικής οθόνης διαχειριστή Βελτίωση του AutoSystem Ενεργοποίηση αυτόματου καθαρισμού δεδομένων Ενεργοποίηση του δοκιμαστικου συστήματος αυτόματου ελέγχου εγκυρότητας προγράμματος κάθε βράδυ Επιδιόρθωση προβλήματος με τα Avatar των εργαζομένων, και προσθήκη λειτουργίας αυτόματου resizing σε μέγεθος 300px width και με το ανάλογο height Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας διπλού συνδεδεμένου προγράμματος με ενέργειες όπως κλείδωμα, συγχρονισμό, και εκτύπωση(Beta – πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις στις επιλογές Beta) Προσθήκη δυνατότητας ορισμού μισθοδοσίας σε κάθε εργαζόμενο, και ρύθμιση του αν ο εργαζόμενος αυτός είναι ωρομίσθιος(Beta)
2.2 2018-02-05 09:18:18 Επιδιόρθωση προβλήματος σημειώσεων. Επιδιόρθωση προβλήματος εντοπισμού συντομογραφίας στην επεξεργασία προγράμματος Βελτίωση του νέου Profile Δοκιμαστική λειτουργία νέου Query για επεξεργασία προγράμματος(μπορεί να απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις) Βελτίωση λειτουργιών πυρήνα
2.1.0.3 2018-01-21 23:31:50 Προβολή PDF
2.1.0.2 2018-01-16 11:28:55 Προβολή PDF
2.1.0.1 2018-01-12 00:33:42 Προβολή PDF Διαβάστε την ενημέρωση για την καταμέτρηση αδειών.
2.1 2018-01-10 10:05:23 Προβολή PDF
2.0.1 2017-12-21 08:49:45 Επαναπρογραμματισμός function αποθήκευσης και οριστικοποίησης προγραμμάτων. Επαναπροσαρμογή συστήματος συντομογραφιών(τα νυχτερινά και το σύνολο των ωρών μετρούνται απευθείας κατά την εισαγωγή τους σε πρόγραμμα και όχι κατά την δημιουργία της συντομογραφίας). Επαναπροσαρμογή θέματος στην εμφάνιση προγραμμάτων ώστε να εμφανίζει κατάλληλο συμβολάκι αν στην οθόνη δεν χωράει η εμφάνιση ώρας.
2.0.0.8.1 2017-12-11 00:08:00 Αρχική οθόνη : Προβολή προηγούμενου μήνα προγράμματος Μικροαλλαγές στις γενικές ρυθμίσεις
2.0.0.8.1 2017-12-11 00:06:48 Δοκιμή νέου συστήματος καταχώρησης ωρών αντί για συντομογραφίες(πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις) Συντομογραφίες: Ξεχωρίζει τα λεπτά και ανάλογα τα προσθέτει στο σύνολο ή στην νύχτα, αν χρειάζεται. Σύντομα η έκδοση 2.0.0.8.2 θα διορθώσει και την περίπτωση που η μισή ώρα βρεθεί σε αργία. Στα συγκεντρωτικά προς το παρών τα 20 λεπτά εμφανίζονται σαν μέγιστο το 100 και όχι το 60(λεπτά της ώρας) Αλλαγή της κρυπτογράφισης συστήματος. Η MD5 κρυπτογράφιση με χρήση salt έχει θεωρηθεί ως crackable, ώστε πλέον χρησιμοποιούμε νέο αλγόριθμο για την κρυπτογράφιση του κωδικού εργαζομένων, ο οποίος δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βρεθεί από το σύστημα, διότι το salt είναι τυχαίο. Αν στην εισαγωγή του username κατά την σύνδεση, εισαχθεί username ενός χρήστη της Avax, θα ειδοποιηθεί ότι είναι λογαριασμός SysOp και μία αποτυχημένη προσπάθεια θα επιφέρει έως και 24 ban ip.
2.0.0.7 2017-11-23 08:36:53 Υποχρεωτική αλλαγή κωδικού πρόσβασης σε χρήστες που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια(8 ψηφια, τουλαχιστον 1 γραμμα και 1 νουμερο) Προβολή ενεργών Session
2.0.0.6 2017-11-13 20:07:36 Επιδιόρθωση των κενών στα σχόλια προγραμμάτων
2.0.0.5 2017-11-05 14:12:42 Βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του Paladin.
2.0.0.4 2017-10-30 14:41:44 Προσθήκη unique index Code στην βάση δεδομένων στο Table Users.
2.0.0.3 2017-10-27 06:20:11 Μικροαλλαγές στον συγχρονισμό με το ρολόι Επιδιόρθωση του export στους συντονιστές.
2.0.0.2 2017-10-23 00:00:53 Βελτίωση στην λειτουργία του συγχρονισμού του ρολογιού Βελτίωση του Sessionhandler interface Προσθήκη Google authenticator platform Δυνατότητα περιορισμού τμήματος και άρση περιορισμού με authorization token key
2.0.0.1 2017-10-19 12:59:56 Επιδιόρθωση εξαγωγής σε excel(ορισμένες λειτουργίες) Επδιόρθωση επεξεργασίας/δημιουργίας/διαγραφής συντομογραφίας προγράμματος Επιδιόρθωση στο TimeManager να συγχρονίζει μόνο ότι του ειναι απαραίτητο από την βάση του ρολογιού Βελτίωση στην προβολή προγράμματος με κάρτα, οι συντομογραφίες που δεν έχουν ωράριο θα τις εμφανίζει ως πράσινο και όχι σαν κόκκινο (Δεν βρέθηκε ώρα).
2.0.0.0 2017-10-18 08:51:23
1.1 2017-07-27 07:16:37 Αναβάθμιση μερικών λειτουργιών του πυρήνα Επαναπροσαρμογή Log system, Cron jobs, δικαιωμάτων group, και χρήση ενός πλήρη παραμετρικού συστήματος διαχείρισης των Cron(Ρυθμίσεις, Cron) Νεές δυνατότητες όπως εμφάνιση αλλαγών προγραμμάτων στην αρχική των διαχειριστών, μέχρι να πατήσουν αγνόηση.
1.0.9.1 2017-07-21 14:26:51 Bugfixes(Email, Error and general log system)
1.0.9.0 2017-06-26 09:21:30 Αυτή η έκδοση έρχεται σε 2 κομμάτια Το 1ο κομμάτι περιλαμβάνει : – Δημιουργία από την αρχή των δικαιωμάτων χρηστών – Δημιουργία από την αρχή του παραθύρου των ρυθμίσεων για την προσθήκη περισσότερων επιλογών. – Επαναπροσαρμογή όλων των Email – SMS που στέλνει το πρόγραμμα – Αρκετές αλλαγές στο θέμα των συντονιστών.
1.0.8.2 2017-04-10 21:36:16 Αλλαγή στον τρόπο δημιουργίας χρήστη : Μπορεί πλέον να γίνει εισαγωγή του σε τμήμα, και ορισμός του ως συντονιστή Αναβάθμιση Server Εν αναμονή μιας ακόμας αναβάθμισης που θα επιδιορθώσει αρκετά προβλήματα στα τμήματα, και θα προσθέσει την δυνατότητα καταχώρησης αυτόματου προγράμματος για ένα συγκεκριμένο χρήστη σε κάποιο τμήμα κάθε μήνα.
1.0.8.1 2017-03-09 09:12:08 Security improvements + Captcha integration
1.0.8 2017-01-16 12:15:48 Αναβάθμιση Server Αλλαγή έκδοσης Bootstrap Αναδιαμόρφωση του γενικού θέματος Αναδιαμόρφωση του πυρήνα του Paladin για περισσότερη ταχύτητα και ευκολία στην χρήση
1.0.7.3 2016-12-04 14:04:27 Bugfix: Επιδιόρθωση προβλημάτων με Indexes στην Mysql Database Bugfix: Αυτόματος καθαρισμός Log System μετά τις 200 καταχωρήσεις(αναγκαστικό για ελάφρυνση της βάσης δεδομένων) Εφαρμογή απαραίτητων αναβαθμίσεων στον Server του προγράμματος Συνολική ταχύτητα φόρτωσης και fetching +50% Μείωση φόρτου εργασίας βάσης δεδομένων -70% με την κατάλληλη χρήστη Foreign keys και Indexes.
1.0.7.2.2 2016-11-16 23:46:47 Επιδιόρθωση της προβληματικής συνάρτησης throwmessage(), χρησιμοποιόντας default variables όταν δεν λάβει και τις 5 απαραίτητες μεταβλητές.
1.0.7.2.1 2016-10-24 20:23:50 Bugfix: Διόρθωση προβλήματος που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση προγράμματος από συντονιστή ενός τμήματος.
1.0.7.2 2016-10-16 00:28:25 Μετονομασία προγράμματος σε Paladin Διόρθωση πολλών BugFix Διόρθωση στον πυρήνα του προγράμματος, που εντοπίζει τα re-post στις φόρμες με μοναδικό ID και έτσι επιτρέπεται το πίσω κουμπί στον Browser Αναβάθμιση τελευταίας έκδοσης plugins(JQuery, Bootstrap) Αναβάθμιση τελευτάιας έκόδσης λειτουργικού στον Server(Ubuntu 16.04.1 LTS) Βελτίωση μηνυμάτων λάθους(χρήση του Function trigger_error της PHP) Αφαίρεση πολλών μηνυμάτων(είσοδο χρήστη κλπ) για την μείωση φόρτου Server Μικρο-αλλαγές στο θέμα του προγράμματος Προσθήκη επιλογής επεξεργασίας τμημάτων
1.0.7.1.3 2016-10-05 21:17:01 Μικρο-αλλαγές που θα χρειαστούν για να εγκατασταθεί η έκδοση 1.0.7.2 αργότερα
1.0.7.1.2 2016-09-03 01:34:40 Αναβάθμιση του Server σε νεώτερη έκδοση Ubuntu Αλλαγή Passwords για περισσότερη ασφάλεια(στον Server) Διόρθωση : Bug που δεν μετρούσε τις αργίες ως μέρες αν ο χρήστης είχε νυχτερινό την προηγούμενη μέρα
1.0.7.1.1 2016-09-01 11:53:22 Διόρθωση: Διόρθωση ενός μικρού Bug που δεν επέτρεπε στους συντονιστές να επεξεργαστούν το πρόγραμμα μετά από προσωρινή οριστικοποίηση.
1.0.7.1 2016-08-23 09:42:51 Αλλαγή: Το widget του server εμφανίζεται πρώτο(featured για την αναβάθμιση που θα επιτρέπει και File hosting) Διόρθωση: Προβολή όλου του ιστορικού προγραμμάτων στα τμήματα Διόρθωση: Η λίστα των εργαζομένων που δουλεύουν τώρα πλέον γίνεται ταξινόμηση με βάση το Όνομα του τμήματος(Α -> Ω) και μετά με το Όνομα του χρήστη(Α -> Ω)
1.0.7 2016-08-16 22:58:44 Πολλές αλλαγές στο θέμα και στην λειτουργία του προγράμματος. Προσωρινή απενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματου κλειδώματος προγράμματος, την στιγμή που άλλος χρήστης το επεξεργάζεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση μέσω τηλεφώνου, και σύντομα μετονομασία προγράμματος.
1.0.6 2016-08-03 06:54:51 Διόρθωση: Αναπροσαρμογή του Log System της Avax Διόρθωση: Αναπροσαρμογή του συστήματος συντομογραφιών τμημάτων, διότι δεν λειτουργούσε σωστά και πολλές φορες δεν αποθήκευε τις συντομογραφίες στο σωστό τμήμα Προσπάθεια αναγνώρισης μέσω του καινούργιου συστήματος log, ένα πρόβλημα στην σύνδεση των συντονιστών.
1.0.5.2 2016-07-31 02:19:48 Δυνατότητα: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, το σύστημα θα παίρνει αυτόματα Backup την βάση και θα την κάνει Upload σε FTP της Avax.
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:58 Δίορθωση: Βελτίωση καταγραφών μηνυμάτων και προβλημάτων στα Log του Server.
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:58 Διόρθωση: Πλέον το πρόγραμμα κλειδώνει στις 5 προσπάθειες σύνδεσης και όχι στις 4. Κλειδώνει για 2 ώρες, με δυνατότητα άρσης αποκλεισμού από κάποιον διαχειριστή
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:58 Διόρθωση: Ενεργοποίηση Cache πολλών τιμών στο πρόγραμμα για ελάφρινση φόρτου στον Server κατά την ανανέωση σελίδας.
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:58 Προσθήκη: Εμφάνιση μη κλειστών αιτημάτων υποστήριξης στον πίνακα μηνυμάτων συστήματος.
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:57 Διόρθωση: Αφαίρεση ρυθμίσεων που πλέον δεν έχουν καμία επίδραση μετά τις αλλαγές στο θέμα του διαχειριστή
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:57 Διόρθωση: Βελτίωση μηχανισμού αποθήκευσης – Οριστικοποίησης προγραμμάτων(Διορθώνει διάφορα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παράξενες περιπτώσεις όπως έγινε και στο μικροβιολογικό)
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:57 Προσθήκη: Ειδικό μενού εμφάνισης αποκλεισμένων χρηστών έπειτα από πολλές λανθασμένες προσπάθειες εισόδου αλλά και δυνατότητα άρσης αποκλεισμού τους.
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:57 Προσθήκη: Στα μηνύματα συστήματος, μπορεί ο System Operator να ενημερώσει τους διαχειριστές για προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και ειναί υπό έρευνα, ή γενικά για ενημερώσεις.
1.0.5.2 2016-07-31 00:20:57 Διόρθωση: Πριν την αλλαγή τμήματος, έλεγχος δικαιωμάτων και εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος
1.0.5.2 2016-07-31 00:05:44 Διόρθωση: Πλέον δεν ζητάει τον λόγο της επεξεργασίας όταν γίνεται αποθήκευση και δεν έχει οριστικοποιηθεί ποτέ(εμφάνιζε απλά το παράθυρο χωρίς να έχει πουθενά εισαγωγή και ο χρήστης έπρεπε να πατήσει οτιδήποτε για να πλοηγηθεί μακριά από αυτό το μήνυμα)
1.0.5.2 2016-07-31 00:05:44 Δίορθωση: Μερικές αλλαγές στο θέμα του διαχειριστή
1.0.5.2 2016-07-31 00:05:44 Διόρθωση: Δικαιώματα ομάδων και δικαιώματα επεξεργασιών ομάδων
1.0.5.2 2016-07-31 00:05:44 Διόρθωση: Αφαίρεση από τα στατιστικά έναν χρήστη, τον χρήστη της Avax(μετρούσε ως εργαζόμενος στο πρόγραμμα)
1.0.5.2 2016-07-31 00:05:44 Διόρθωση: Μετά απο αποτυχημένη προσωρινή οριστικοποίηση, πλέον το πρόγραμμα δεν μαρκάρετε ώς οριστικοποιημένο και δεν ζητάει τον λόγο της επεξεργασίας
1.0.5.1 2016-07-28 23:57:23 PHP: Ρύθμιση το Session Timelimit στα 28.800 δευτερόλεπτα(8 ώρες πριν την αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη), και τα Resource limit, την RAM απο 2048Μ σε 800Μ(Real Data)
1.0.5.1 2016-07-28 23:52:24 Επιδιόρθωση: Διαγραφή ομάδων χρηστών
1.0.5.1 2016-07-28 23:52:24 Αλλαγή: Αλλαγή μηχανισμού διαχείρισης χρηστών, ομάδων και τρόπου εμφάνισης τους. Πλέον οι System Operator(Avax) και οι απενεργοποιημένοι δεν εμφανίζονται καν στην λίστα
1.0.5.1 2016-07-28 23:50:44 Αλλαγή: Αλλαγή στον μηχανισμό ρύθμισης, γιατί δεν προέβλεπε την περίπτωση όμοιου αριθμού ID τμήματος και χρήστη στην σύγκριση αλλαγών
1.0.5 2016-07-25 21:23:30 Πολλές αλλαγές, εξηγήθηκαν αναλυτικά στον υπεύθυνο.
1.0.4.1 2016-07-18 00:47:01 Μικροαλλαγές στο θέμα του διαχειριστή, περισσότερες μη ορατές στον χρήστη
1.0.4.1 2016-07-18 00:47:01 Προσθήκη: Στατιστικά στην αρχική σελίδα του διαχειριστή
1.0.4.1 2016-07-18 00:47:01 Προσθήκη: Μετά την επεξεργασία του προγράμματος, και αφού έχει οριστικοποιηθεί μια φορά, υποχρεώνει τον χρήστη να εισάγει γιατί έκανε την κάθε αλλαγή(μπορεί να δοθεί και κενό), και εμφανίζεται σαν σχόλιο σε κάθε αλλαγή
1.0.4.1 2016-07-18 00:47:01 Προσθήκη: Στις ρυθμίσεις, πλέον υπάρχει το για προχωριμένους, που επιτρέπει την χειροκίνητη προσθήκη προγράμματος, που δεν υπάρχει. Προσοχή : Καθώς γίνεται χειροκίνητα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στις τιμές που εισάγει ο χρήστης
1.0.4.1 2016-07-18 00:47:00 Δίορθωση: Κενό τμήμα κατά την εμφάνιση εργαζομένου(λίστα που δουλεύουν τώρα)
1.0.4.1 2016-07-18 00:47:00 Διόρθωση: Εμφάνιση όλων των τμημάτων που ανοίκει ένας χρήστης(λίστα που δουλεύουν τώρα)
1.0.4 2016-07-13 23:06:16 Διόρθωση: Αλφαβιτική σειρά εμφάνισης τμημάτων προγραμμάτων στην αρχική του διαχειριστή
1.0.4 2016-07-13 23:04:28 Διόρθωση: Όταν ο συντονιστής πατούσε επεξεργασία προγράμματος, το ID του προγράμματος δεν μεταφερόταν στο Link(GET Command)και το πρόγραμμα έπεφτε σε ένα μεγάλο loop μέχρι να βρει από την αρχή το πρόγραμμα.
1.0.4 2016-07-13 23:04:28 Διόρθωση: Ρύθμιση σωστού TimeZone στον σέρβερ της Avax για να μην υπάρχει διαφορά ώρας πελάτη με Server
1.0.4 2016-07-13 23:04:28 Προσθήκη: Προβολή εργαζομένων που δουλεύουν την ώρα που έχει ο Server. Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά αυτόματα
1.0.4 2016-07-13 23:04:28 Διόρθωση: Στην καταγραφή των αλλαγών, πλέον δεν καταγράφονται και τα συμβάντα όπου ο συντονιστής απλά προσθέτει έναν χρήστη από κενό σε ωράριο
1.0.4 2016-07-13 23:04:27 Προσθήκη: Καταγραφή και προβολή των αλλαγών
1.0.4 2016-07-13 23:04:27 Αλλαγή: Προσαρμογή χρώματος εικονιδίων σύμφωνα με το θέμα που έχει επιλέξει ο διαχειριστής.
1.0.4 2016-07-13 23:04:27 Αλλαγή: Επαναπροσαρμογή στο θέμα για επίλυση πολλών προβλημάτων με τάμπλετ, κινητά κλπ.
1.0.3.6 2016-06-23 22:43:15 Προσθήκη: Αποθ’ηκευση επεξεργασμένου προγράμματος, αλλα προς το παρόν δεν εμφανίζεται(θα γίνει τηλ. επικοινωνία με τον κ.Αποστόλη για αυτό το ζήτημα)
1.0.3.6 2016-06-23 22:43:14 Bugfix: Πρόβλημα κατά τη στοίχηση στις παρατηρήσεις. Επιδιορθώθηκε αλλα θα ισχύει απο σημειώσεις που γίνουν επεξεργασία μετά από αυτήν την αλλαγή.
1.0.3.5 2016-06-07 21:24:14 Αλλαγή: Πλέον στην εκτύπωση προγραμμάτων, υπάρχουν borders για τον ευκολότερο ξεχωρισμό μεταξύ τους.
1.0.3.4 2016-06-07 10:57:54 Bugfix: Επιδιόρθωση ενός προβλήματος στα συγκεντρωτικά στα ρεπό
1.0.3.4 2016-06-07 10:57:54 Προσθήκη: Προστέθηκαν έξτρα στήλες στα συγκεντρωτικά για τον ξεχωρισμό των διαφορετικών τύπων αδειών
1.0.3.3 2016-06-05 21:18:06 Αλλαγή: Βελτίωση μηνυμάτων όταν το πρόγραμμα για διάφορους λόγους απορρύπτει την σύνδεση του χρήστη
1.0.3.3 2016-06-05 21:18:06 Αλλαγή: Απαγόρευση πρόσβασης σε χρήστη αν είναι συντονιστής αλλά δεν ανοίκει σε καμία ομάδα εργασίας
1.0.3.3 2016-06-05 21:11:55 Προσθήκη: Σύστημα αίτησης για υποστήριξη χρηστών και διαχειριστών(Δοκιμαστική λειτουργία)
1.0.3.3 2016-06-05 21:11:55 Bugfix: Απαγόρευση λειτουργίας αυτόματων συστημάτων Crawlers
1.0.3.3 2016-06-05 21:11:54 Bugfix: Απαγόρευση Hotlinking και πρόσβασης των ξεχωριστών κομματιών της σελίδας αν δεν τρέχουν από το αρχικό αρχείο index.php
1.0.3.2 2016-06-02 20:08:44 Αλλαγή: Log system, εργαλείο για την Avax για την παρακολούθηση προβλημάτων, και την έγκαιρη επιδιόρθωση τους, αλλά και στην διευκόληνση της εύρεσης του λάθους
1.0.3.2 2016-06-02 20:08:44 Αλλαγή: Επιδιόρθωση της μπάρας Ρεπό στα συγκεντρωτικά(έδειχνε κενό πεδίο)
1.0.3.2 2016-06-02 20:08:44 Αλλαγή: Αφαίρεση επανεμφάνισης του ονόματος στα συγκεντρωτικά, όταν το όνομα εμφανιζόταν μια φορά
1.0.3.1 2016-05-29 03:01:35 Αλλαγές: Με τις παρακάτω αλλαγές, ο μέσος όρος χρόνου που απαιτεί η σελίδα για να φορτώσει, από τα 5second πήγε στα 1.5second.
1.0.3.1 2016-05-29 03:01:35 Script: Αφαίρεση κενών χαρακτήρων από το HTML για μείωση φόρτου της σύνδεσης(υπήρξε δραματική αύξηση ταχύτητας σε συνδιασμό με το GZip)
1.0.3.1 2016-05-29 03:01:34 Αλλαγή: Ολοκλήρωση πληροφοριών Meta Data στην σελίδα
1.0.3.1 2016-05-29 03:01:34 Αλλαγή: Cache support on MetaData για τα CSS και Js
1.0.3.1 2016-05-29 03:01:34 Αλλαγή: Αφαίρεση άχρηστων CSS και Js files
1.0.3.1 2016-05-29 03:01:34 Αλλαγή: Η σελίδα υποστηρίζει GZip αν το υποστηρίζει ο Browser(λεπτομέρεις για το GZip εδώ
1.0.3.1 2016-05-29 03:01:34 PHP: Απενεργοποίηση DNS Lookup
1.0.3.1 2016-05-29 03:01:33 PHP: Αναβάθμιση PHP έκδοσης από 5.3.29 σε 7.0.6
1.0.3 2016-05-28 07:33:42 Αλλαγή: Επαναπρογραμματισμός του θέματος του ACP(Administration control panel)
1.0.3 2016-05-28 07:33:42 Αλλαγή: Επαναπρογραμματισμός του πυρήνα το προγράμματος
1.0.2 2016-05-15 21:35:58 Αλλαγή: Αναδιαμόρφωση του μηχανισμού αποθήκευσης ορών σε κάθε κατηγορία προγράμματος(κολλούσε αν ο χρήστης πληκτρολογούσε κάποιο γράμμα ή τριψήφιο αριθμό)
1.0.2 2016-05-15 21:35:58 Προσθήκη: Ενεργοποίηση διπλοβάρδιας σε κάθε συντομογραφία του προγράμματος
1.0.1.4 2016-05-09 10:38:05 Προσθήκη: Κέντρο μηνυμάτων όπου εμφανίζονται όλα τα μηνύματα του συστήματος, πχ μη οριστικοποιημένα προγράμματα κλπ
1.0.1.4 2016-05-09 10:38:05 Προσθήκη: Mail client, για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email στον διαχειριστή
1.0.1.4 2016-05-09 10:38:05 Διόρθωση: Δόθηκε η δυνατότητα επεξεργασίας του προγράμματος και απο τους συντονιστές ακόμα και μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος(υπάρχει όμως όριο που το ορίζει ο διαχειριστής)
1.0.1.4 2016-05-09 10:38:04 Διόρθωση: Βελτίωση της οριστικοποίησης του προγράμματος και της εμφάνισης λαθών
1.0.1.4 2016-05-09 10:38:04 Διόρθωση: Βελτίωση του πυρήνα του προγράμματος που προκαλούσε πολλά delay χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος
1.0.1.4 2016-05-09 10:38:04 Διόρθωση: Εμφάνιση του τμήματος και του μήνα κατά την επεξεργασία του προγράμματος(κατά την επεξεργασία είχε ως επικεφαλίδα το Επεξεργασία προγράμματος σκέτο)
1.0.1.4 2016-05-09 10:38:04 Προσθήκη: Δυνατότητα εκτύπωσης του προγράμματος
1.0.1.3 2016-05-06 00:32:54 Προσθήκη: Έγινε προσθήκη των συντομογραφιών προγράμματος και στην σελίδα επεξεργασίας συντονιστών αλλά και διαχειριστών
1.0.1.3 2016-05-06 00:32:54 Προσθήκη: Εικονάκια αν ο χρήστης στο πρόγραμμα εμφανίζει μια ιδιαίτερη κατάσταση(νυχτερινό από προηγούμενο μήνα κλπ)
1.0.1.3 2016-05-06 00:32:54 Προσθήκη: Σε κάθε πρόγραμμα εμφανίζει και τον τελευταίο χρήστη που το επεξεργάστηκε(δεν αλλάζει όταν κάποιος χρήστης απλά κάνει προσωρινή ή οριστική αποθήκευση)
1.0.1.3 2016-05-06 00:32:54 Διόρθωση: Ευκολότερος τρόπος εντοπισμός λαθών(Θα ξανα αλλαχθεί σε ακόμα καλύτερο στην επόμενη έκδοση)
1.0.1.3 2016-05-06 00:32:53 Διόρθωση: Πλέον προσθέτει τα νυχτερινά της τελευταίας μέρας ενός μήνα στην πρώτη μέρα του επόμενου, ελέγχοντας αν αυτή η μέρα είναι αργία ή κανονική
1.0.1.2 2016-05-04 21:52:39 Διόρθωση: Επαναπροσαρμογή δικαιωμάτων χρηστών που ανοίκουν στην ομάδα Administrators
1.0.1.2 2016-05-04 21:51:51 Διόρθωση: Αφαίρεση προβολής επιλογών System operator και Ανενεργών χρηστών, καθώς το usergroup System Operator προορίζεται μόνο για τον δημιουργό του προγράμματος(αναλυτικό debugging κλπ) και οι ανενεργοί, στους ανενεργούς χρήστες.
1.0.1.2 2016-05-04 21:23:54 Αναδιαμόρφωση σελίδας προβολής suggestions και αλλαγές εκδόσεων.
1.0.1.2 2016-05-04 21:23:53 Διόρθωση: Διάφορα θέματα συμβατότητας με την εγκατάσταση Plugin
1.0.1.2 2016-05-04 21:23:53 Διόρθωση: Αν κατά την διάρκεια που έγραφε κάποιο log στην βάση δημιουργόταν πρόβλημα, γινόταν απροσπέλαστο το πρόγραμμα. Διορθώθηκε με τρόπο που πλέον το πρόγραμμα δεν περιμένει να γράψει τα log και μετά να συνεχίσει την λειτουργία του
1.0.1.2 2016-05-04 21:23:53 Διόρθωση: Βρέθηκε το πρόβλημα στην αποθήκευση ρυθμίσεων, και διορθώθηκε με τον σωστό τρόπο
1.0.1.1 2016-05-04 15:38:45 Άμεση διόρθωση: Πρόβλημα στην αποθήκευση ρυθμισεων. Διορθώθηκε με προσωρινό τρόπο μέχρι την έκδοση 1.0.1.2
1.0.1 2016-05-02 22:24:52 Προσθήκη: Module Management, διαχείριση πρόσθετων. Πλέον, στο πρόγραμμα θα μπαίνουν επιπλέον πρόσθετα μέσω ενός απλού ανεβάσματος αρχείου – πρόσθετου(ρυθμίσεις – πρόσθετα)
1.0.1 2016-05-02 22:24:52 Διόρθωση: Πρόβλημα στην οριστικοποίηση, πολλές φορές εμφάνιζε τον λάθος συνδιασμό στην λάθος ημέρα.
1.0.0 2016-05-01 18:10:55 Main Release

© 2020 Avax Computer Applications