Ψηφιακές Υπογραφές

posted in: Νεα | 0

Η εταιρεία μας διαθέτει tokens Ψηφιακών Υπογραφών σε ανταγωνιστικές τιμές και αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών η οποία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική αίτηση για ψηφιακή υπογραφή, την έκδοση και καταχώρηση στο token των ψηφιακών πιστοποιητικών, την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού στον Η/Υ του χρήστη, την απαραίτητη παραμετροποίηση του Acrobat Reader και την εκπαίδευση του χρήστη στην διαδικασία ψηφιακής υπογραφής αρχείου PDF.