Ενδεικτικό πελατολόγιο

Ξενοδοχεία

Porto Loutro Hotel

Εμπορικές επιχειρήσεις

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΕ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ – ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΕ
S. PATERAKIS PC
S. PATERAKIS PC
Cash & Carry Μυλωνάκης (Cash & Carry Milonakis)
Cash & Carry Μυλωνάκης (Cash & Carry Milonakis)
Gelasakis Group of Companies
Gelasakis Group of Companies
Αναψυκτικά ΤΕΜΕΝΙΑ
Αναψυκτικά ΤΕΜΕΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΙΚΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΙΚΕ
  1. AtlasWorld super market Αγ Μαρίνα
  2. ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ

Μονάδες Υγείας