Στοιχεία εταιρίας

H εταιρεία ΑΒΑΞ Computers Applications ιδρύθηκε στα Χανιά το 1987.Σήμερα είναι από τις πιό δραστήριες στην περιοχή της Κρήτης στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της ανάπτυξης software για τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.Η πλήρη νομική της μορφή είναι  ΑΒΑΞ Computers Applications IKE με διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΞ Computers Applications»Η έδρα της ΑΒΑΞ Computers Applications βρίσκετεαι σε ιδιόκτητο ισόγειο χώρο εμβαδού 180 τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Νικολάου Σκουλά 30 στα Χανιά.Ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι οι κ.κ. Νταντιδάκης Νικόλαος και Τζεράκης Παναγιώτης.

Στόχοι

Έχοντας σαν δεδομένο την αξία της πληροφορίας στην εποχή μας, οι στόχοι που τέθηκαν από την εταιρεία εξ’ αρχής ήταν η πλήρης κάλυψη των αναγκών του πελάτη στην διαδικασία απόκτησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας της πληροφορίας σε όποια μορφή και αν είναι αυτή, προσφέροντας υπολογιστικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα σε αρμονική συνεργασία μεταξύ τους.

Αναλυτικά τα κύρια αντικείμενα δραστηριοποίησης της ΑΒΑΞ Computers Applications από τη σύστασή της έως σήμερα, είναι:

 • Παροχή συμβουλών μηχανοργάνωσης, μελέτης και ανάλυσης αναγκών της επιχείρησης, με σκοπό την σωστή επένδυση στον κατάλληλο εξοπλισμό
 • Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερειακών
 • Εμπορία λογισμικού
 • Ανάπτυξη λογισμικού για κάθετες αγορές
 • Εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού
 • Παροχή υπηρεσιών με σκοπό την δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης εκ των παραπάνω αντικειμένων (εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση)
 • Παροχή Υπηρεσιών Internet Hosting & web design
 • Υποστήριξη – συντήρηση των ανωτέρω

 Η αγορά

Το μερίδιο της αγοράς στο οποίο η ΑΒΑΞ Computers Applications απευθύνεται είναι πρωτίστως εταιρίες (B2B), δημόσιοι οργανισμοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δευτερευόντως οι ιδιώτες (B2C) όπως φαίνεται και από το ακόλουθο χαρακτηριστικό διάγραμμα.

 Προϊόντα – Υπηρεσίες

Τα προϊόντα που διακινεί η ΑΒΑΞ Computers Applications χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

 1. Τα προϊόντα διανομής τα οποία η εταιρεία μας μεταπωλεί, προωθεί και υποστηρίζει
 2. Τα προϊόντα λογισμικού τα οποία κατασκευάζει.

Η γκάμα των προϊόντων αυτών περιλαμβάνει:

HARDWARE – ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
 • Προσωπικούς υπολογιστές
 • Φορητούς υπολογιστές
 • Handheld συσκευές
 • Monitors
 • Εκτυπωτές & πολυμηχανήματα
 • Περιφερειακά
 • Εξυπηρετητές δικτύων
 • Προϊόντα αποθήκευσης
 • Ενεργός και παθητικός εξοπλισμός δικτύων
 • Τηλ. κέντρα
 • Συσκ. παρακαλούθησης & καταγραφής
 • Αναλώσιμα
SOFTWARE – ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ
 • Λογισμικό Server (Windows , Linux, Hyper-V, Vmware)
 • Λογισμικό διαχείρισης εμπορικών επιχ. Erp
 • Λογισμικό λογιστηρίου
 • Διαχείρηση ανθρωπινου δυναμικού
 • Λογισμικό εφαρμογών γραφείου
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ
 • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
 • Συνδρομές πρόσβασης στο διαδίκτυο

Συνεργάτες

Από την αρχή της δραστηριοποίησης της εταιρείας, τέθηκαν ποιοτικά κριτήρια ως προς τους συνεργάτες της και τα προϊόντα που προωθεί. Συγκεκριμένα η ΑΒΑΞ Computers Applications συνεργάζεται με τον όμιλο εταιρειών QUEST από το 1990, διαθέτοντας τα γνωστά για την ποιότητα τους περιφερειακά και υπολογιστές που ο όμιλος αντιπροσωπεύει. Άλλοι εγχώριοι προμηθευτές επιλέγονται με βασικό σκοπό την κάλυψη των πελατών της εταιρείας με τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς.

Οι εταιρείες των οποίων τα προϊόντα επιλέγονται από την ΑΒΑΞ Computers Applications για μεταπώληση στους πελάτες της, είναι οι ηγέτες στο χώρο τους από τεχνολογική και ποιοτική άποψη. Οι κύριοι προμηθευτικοί οίκοι μας είναι οι εξής:

 • Hewlett Packard
 • Dell
 • ΙΒΜ
 • Microsoft
 • Acronis
 • Unisoft
 • ΒΥΤΕ
 • Infoquest
 • Westnet
 • Oktabit
 • Enet Solutions-Logicom A.E.B.E
 • Epsilon Net
 • Wincor Nixdorf
 • Fortigate 
 • Mikrotik
 • ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕΕ

Οργάνωση

Η εταιρεία στην προσπάθειά της για την πληρέστερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου της, έχει οργανώσει διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται σε όλη τη «διαδρομή» μίας πώλησης και κατόπιν στην υποστήριξη μετά την πώληση. Η εταιρεία έχει επενδύσει στα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών.

Διαδικασίες presales

 • On line συνδέσεις με τους βασικούς εμπορικούς συνεργάτες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα πρόσβασης σε εργαλεία presales & τιμοκαταλόγους.
 • Εταιρικό intranet και βάση δεδομένων στην οποία υπάρχουν όλες οι ενέργειες και τα δεδομένα πωλήσεων (προσφορές κτλ) από το 1996.

Διαδικασίες πωλήσεων

 • Σε κάθε πώληση από την στιγμή της έγκρισής της, υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο της νομικών εγγράφων (φόρμα παραγγελίας), τον έλεγχο αποθεμάτων των ειδών, το πιστωτικό έλεγχο του πελάτη και την τελική είσοδο της παραγγελίας στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας.
 • Τα είδη πριν την παράδοση, επιθεωρούνται πάντα από την αποθήκη, καταχωρούνται βάση σειριακού αριθμού στην αποθήκη και ταυτόχρονα γίνεται δημιουργία καρτέλας στην εφαρμογή διαχείρισης του τεχνικού τμήματος της εταιρείας.
 • Μετά τις ανωτέρω διαδικασίες, τα προϊόντα τιμολογούνται και παραδίδονται στον πελάτη. Τα εμπορικά & λογιστικά θέματα καλύπτονται από την εφαρμογή X-LINE της Unisoft σε multiuser έκδοση.

Διαδικασίες after sales

 • Οι πελάτες διαχωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες για την εφαρμογή των διαδικασιών μετά την πώληση:
  • Α) Πελάτες με κάλυψη συμβολαίων συντήρησης
  • Β) Πελάτες εκτός συμβολαίων συντήρησης
 • Oι πελάτες μπορούν να ζητούν τεχνική εξυπηρέτηση από την εταιρεία με τους εξής τρόπους:
  • Τηλεφωνικά
  • Απομακρυσμένη υποστήριξη 
 • Όλες οι αιτήσεις τεχνικής εξυπηρέτησης καταχωρούνται στην εφαρμογή διαχείρισης του τεχνικού τμήματος και λαμβάνουν σειρά προτεραιότητας ανάλογα τον τρόπο κάλυψης του πελάτη και την σοβαρότητα του προβλήματος. Ο τεχνικός έχει κατά την μετάβασή του πληροφορίες από την καρτέλα του πελάτη για την σύνθεση του εξοπλισμού και τις προηγούμενες τεχνικές εκθέσεις που έχουν καταχωρηθεί για το ίδιο πρόβλημα. 
 • Μετά την επίσκεψη και την επίλυση του προβλήματος, το νέο τεχνικό δελτίο αφού καταχωρηθεί στην εφαρμογή διαχείρισης τεχνικού τμήματος, προωθείται στο λογιστήριο.

  Το τεχνικό τμήμα διαθέτει εργαστήριο επισκευής για την εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ η αποθήκη διαθέτει πάντα minimum stock ανταλλακτικών για τη κάλυψη αναγκών των συνηθέστερων προβλημάτων. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η αποθήκη της εταιρείας διαθέτει πάντα αποθέματα σε προϊόντα κρίσιμα για εγκαταστάσεις πελατών που καλύπτονται από συμβόλαια συντήρησης όπως δρομολογητές, switches, δίσκους & τροφοδοτικά εξυπηρετητών κτλ.
  Για τις περιπτώσεις τις οποίες δεν είναι δυνατή η επισκευή ενός προϊόντος στα εργαστήρια της ΑΒΑΞ Computers Applications, το προϊόν προωθείται στο αντίστοιχο επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή το αργότερο σε 1 εργάσιμη ημέρα. 

 • Μετά το πέρας των διαδικασιών υποστήριξης, η εταιρεία επικοινωνεί με τον πελάτη με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας της υποστήριξης και τη λήψη πληροφοριών για σχετικά προβλήματα ή παράπονα.

 Προσπάθεια

Ο τομέας της μηχανοργάνωσης και ειδικότερα της πληροφορικής, είναι ένας τομέας που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, μεγάλη εμπειρία, συνεχή ενημέρωση για την τεχνολογική εξέλιξη, προσφορά αξιόπιστων λύσεων καθώς και υψηλής ποιότητας υποστήριξη μετά την πώληση. Για την κάλυψη αυτών των προϋποθέσεων η ΑΒΑΞ Computers Applications έχει επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό της, ερευνά και αναπτύσσει στον τομέα του λογισμικού, έχει επιλέξει σωστά τα προϊόντα τα οποία προωθεί και τέλος δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή υποστήριξη των προϊόντων της μετά την πώληση.

 Προσωπικό

Η ΑΒΑΞ Computers Applications απασχολεί 15 άτομα μόνιμα  ολοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Όλα τα άτομα που απασχολούνται στην επιχείρηση έχουν υψηλή τεχνική κατάρτιση  και πολυετή εμπειρία το χώρο της πληροφορικής.

Έδρα επιχείρησης & εξοπλισμός

Η έδρα της ΑΒΑΞ Computers Applications βρίσκεται σε ιδιόκτητο ισόγειο χώρο εμβαδού 180 τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Νικολάου Σκουλά 30 στα Χανιά. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί το τμήμα πωλήσεων & λογιστηρίου, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης καθώς και τις ανάγκες σε αποθηκευτικούς χώρους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Από τον Μάρτιο του 2003 η εταιρεία ΑΒΑΞ Computers Applications πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης DQS Hellas ώστε να της χορηγηθεί η Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για τις ακόλουθες δραστηριότητες :

Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών μηχανημάτων, συστημάτων πληροφορικής, software και hardware, εγκατάσταση δικτύων μηχανογράφησης, ενοικίαση και επισκευή εξοπλισμού, παραγωγή λογισμικού και συναρμολόγηση υπολογιστικών συστημάτων.

Από τον Ιανουάριο του 2006 η εταιρεία ΑΒΑΞ Computers Applications είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Hewlett Packard Hellas  ως  Preferred Partner.

Από τον Οκτώβριο του 2008 η εταιρεία ΑΒΑΞ Computers Applications είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Dell S.A ως  Registered Partner.

Την ίδια περίοδο (Οκτώβριο του 2008) η εταιρεία ΑΒΑΞ Computers Applications είναι εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής των εκπαιδευτικών αδειών της Microsoft Hellas.