Απόκτηση πιστοποίησης Aruba Certified Switching Associate.

Επιτυχής απόκτηση της πιστοποίησης ACSA (Aruba Certified Switching Assosiate) από τεχνικό της εταιρίας μας. Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας καλύπτοντας την αυξανόμενη απαίτηση της αγοράς για υποστήριξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων στον τομέα των δικτυακών εγκαταστάσεων.

Accessibility