Εγκατάσταση του “Avax Paladin” στην ξενοδοχειακή μονάδα Κυανή Beach Resort και Kalyves Beach.

Avax Paladin 100% Επιτυχής ήταν η εγκατάσταση του προγράμματος διαχείρισης προσωπικού “Paladin” με ενσωματωμένη χρήση ρολογιού παρουσίας (RFID Cards) στο Κυανή Beach Resort καθώς και Kalyves Beach. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εδραίωση του προγράμματος στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Accessibility